Jura Karlsona Ziemassvētku kantāti dzied Rīgas kamerkoris Ave Sol, soliste - Līga Veisa, pie taustiņinstrumentiem - Valdis Zilveris, bet pie diriģenta pults - Imants Kokars.