"Klasika" turpina svinēt Jāņa Dūmiņa simtgadi! Atmiņās, domās un vērtējumos par Jāni Dūmiņu dalās cienījamā diriģente, viena no pirmajā profesora studentēm Maruta Rozīte, kura ar meistaru sadarbojusies un padomus lūgusi visā savā tālākajā diriģentes darbībā. Maruta Rozīte ir arī viena no Jāņa Dūmiņa balvas laureātēm.

Pēc tam atmiņu skicēs dalās vijolnieks Juris Švolkovskis, kurš savas atmiņas par pirmo vijoļskolotāju uzticēja Ilgai Augustei - arī mūsu pazīstamo vijolnieku Jāņa Dūmiņa padomi balstīja visu tālāko mūziķa ceļu.

Un visbeidzot savās atmiņās un vērtējumos dalās Jāņa Dūmiņa pēdējais students, viņa maģistrants deviņdesmito gadu pirmajā pusē, diriģents Andris Veismanis, kurš atceras gan mākslinieciskas, gan saviesīgas meistara dzīves epizodes.