2018. gada maijā apgāds "Mansards" laida klajā Haralda Matuļa pirmo grāmatu "Vidusšķiras problēmas". Patlaban briest nākamā grāmata, un tās pagaidu, bet varbūt arī īstais nosaukums – "Neskaidras domas".

Līdzās dzejprozas un dzejas lasījumiem – mūsu sarunas tēmas: Haralda Matuļa tekstu adresāts, nometne vidusšķiras cilvēkiem virs 40, "metafizika, transcendence, emancipācija" jeb garīguma meklējumi, laulības vienas un tās pašas šķiras ietvaros, dabas (ne)mīlestība, politkorektums, rakstīšana datorā, salīdzinoši brīva attieksme pret radīšanu un beigās kaut kas pozitīvs, jo runāt par negatīvo ir nepatriotiski.

Pēc sarunbiedra izvēles skan taktis no Aivsa "Neatbildētā jautājuma", Berio "Londonas klaigām", Ligeti Vijolkoncerta un Melodien, Mālera "Dziesmas par zemi", Mesiāna "Kvarteta laika galam", Šelsi "Trim sakrāliem  dziedājumiem".

Foto: Inga Pizāne