28. martā 95. gadskārtā atceramies Orķestra „Rīga” izveidotāju Gunāru Ordelovski – Latvijas pūšaminstrumentu spēles korifeju, trombonistu, aranžētāju, 680 skaņdarbu autoru, Vispārējo latviešu dziesmu un Deju svētku virsdiriģentu.