Dziedoņa Kārļa Zariņa (1930-2015) dzimšanas dienā notraucam putekļus no Latvijas Radio fonotēkā uzietās Ģederta Ramana kantātes "Dzimtās zemes balss" (1980) ar Lijas Brīdakas dzeju.

Tās atskaņojumā līdz ar Kārli Zariņu piedalās arī Maija Krīgena, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Latvijas Radio koris un diriģents Vasilijs Sinaiskis. Ieraksts veikts 1981. gadā.