Šodien, 9. novembrī, siltus sveicienus skaistajā jubilejā "Klasika" sūta diriģentei, dziedātājai, pasniedzējai un etnomuzikoloģei Lilijai Zobens!

Mūziķe dzimusi 1950. gada 9. novembrī Halifaksā, Ziemeļanglijā, un šobrīd dzīvo Enfīldā, Lielbritānijā. 1972. gadā Lilija Zobens Londonas Universitātes King’s College ieguvusi bakalaura grādu muzikoloģijā, gadu vēlāk Londonas Universitātes Pedagoģiskajā institūtā saņēmusi mūzikas pasniedzējas sertifikātu, savukārt 1977. gadā Londonas Universitātes King’s College – maģistra grādu etnomuzikoloģijā.

Lilija Zobens 20 gadus strādājusi kā lektore etnomuzikoloģijā Guildhall School of Music and Drama, paralēli tam pāris gadus strādājot par arhivāra asistenti Britu skaņu ierakstu krātuvē (British Institute of Recorded Sound) un Macmillan izdevniecībā piedaloties divu mūzikas leksikonu – The New Grove Dictionary of Music and Musicians un The New Grove Dictionary of Musical Instruments izstrādē.

1993. gadā kopā ar dzīvesbiedru Lesliju Īstu viņa nodibinājusi mūzikas izdevniecību Musica Baltica. Strādājusi par lektori Brunel Universitātē, pasniedzot kursus etnomuzikoloģijā un analīzē, kā arī vadot universitātes kori. Kopš 2001. gada strādā Enfeld Arts Support Service kā vokālā pedagoģe vietējās vidusskolās, papildus tam kopš 2007. gada nodarbojas ar tulkošanas darbiem Latvijas Mūzikas informācijas centra vajadzībām.

Kā soliste uzstājusies latviešu publikai Anglijā, Austrālijā, ASV, Kanādā, Vācijā, Zviedrijā un Latvijā. Kopš 1976. gada apmāca un diriģē Londonas latviešu kori. Bijusi vairākkārtēja Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku, Eiropas un Vispasaules latviešu dziesmu svētku virsdiriģente un mūzikas nodaļas vadītāja. Mācījusi mūziku un dziedāšanu Londonas latviešu skolā un Eiropas Vasaras skolās. 2002. gada novembrī saņēmusi PBLA Kultūras fonda Goda balvu par ilggadīgu un izcilu darbību latviešu mūzikas laukā. 2007. gadā saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni.

Kā Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija locekle Lilija darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, sākotnēji būdama kultūras nozares vadītāja, bet no 2009. gada – LNPL priekšsēde. Lilija Zobens ir Daugavas Vanagu mūža biedre, bijusi DV Fonda valdes locekle, revīzijas komisijas locekle, šobrīd – DV Londonas nodaļas valdes locekle. LNPL pārstāve Eiropas Latviešu Apvienībā un PBLA valdē un PBLA Kultūras fonda mūzikas nozares Eiropas referente. Kopš 2013. gada nogales - PBLA priekšsēža vietniece.