„Klasika” viesojas pie Jūrmalas mūzikas vidusskolas klavierpedagoģes Irēnes Štrauses, kuras apbrīnojamais talants pedagoģijas praksē veidojies tagadējās Rīgas pils tornī, kura spilgti atminas savas bērnības Ķemeru atmosfēru un studijas Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā pie profesora Igora Kalniņa. Irēne Štrause pazīstama gan kā klavierspēles metodiķe, docētāja, gan arī Latvijas profesionālās mūzikas attīstības procesu virzītāja. 

Irēnes Štrauses pirmā darba diena kā klavierspēles skolotājai Jūrmalas mūzikas skolā bija 1964. gada 1. augusts un viņa aizvien turpina pedagoģes darbu. Šobrīd viņas klasē mācās deviņi audzēkņi, kas visi spēlēja Johana Sebastiāna Baha mūziku Irēnes Štrauses jubilejas koncertā šī gada Zvaigznes dienā Jūrmalas mūzikas vidusskolā.