"Klasikā" - Baltijas upju un ezeru mūzikas laiks...