Pianists Arnis Zandmanis (1948) Latvijas Radio 1. studijā 1969. gadā, pēc panākumiem Starptautiskajā Bēthovena pianistu konkursā Vīnē:

Septītā sonāte Remažorā op. 10/3 (1798)

15 variācijas Mibemolmažorā Eroica op. 35 (1802)

23. sonāte faminorā Appassionata op. 57 (1806)

30. sonāte Mimažorā op. 109 (1820)