"Klasikā" klausāmies divus skaņdarbus, kuru autore ir komponiste Alise Rancāne: Mūziku vijolei Arvīda Zvaguļa ierakstā un Mūziku ērģelēm, ko ieskaņojis Aigars Reinis.

Alise Rancāne ir laikmetīgās mūzikas komponiste, kuras darbība saistīta ar dažādiem elektroniskās un elektroakustiskās mūzikas projektiem.

2021. gadā ar maģistra grādu kompozīcijā pabeigusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur studējusi pie Rolanda Kronlaka un Jāņa Petraškeviča. Erasmus programmas ietvaros studējusi Stokholmas Karaliskajā Mūzikas koledžā, kur kompozīciju apguvusi pie Pēra Martensona (Per Mårtensson), bet elektroakustisko mūziku - pie Matiasa Peteršona (Mattias Petersson).

Zināšanas papildinājusi skaņas telpiskošanas jomā: 2018. gadā piedalījusies NORD+ MIX intensīvajā kursā Lietuvā. Kā klausītāja piedalījusies AFECT laikmetīgās mūzikas festivālā Tallinā un starptautiskajā simpozijā November Space Stokholmā, kur uzmanība tika pievērsta skaņas telpiskošanas tehnoloģijām. 2019. gadā veidojusi skaņdarbu pax animi, kas tapis Berlīnes skaļruņu orķestrim.

2021. gadā piedalījusies meistarklasēs Spatial Audio Week (Helsinki) un Nordplus IMMEDIA (Viļņa).

Sadarbojusies ar dažādiem mūziķiem un māksliniekiem, viņu skaitā režisors Rūdolfs Anže, māksliniece Anda Lāce, saksofonists Aigars Raumanis, komponists Edgars Mākens.

Alise Rancāne nodarbojas ar improvizāciju, interesējas par reāllaika mūzikas programmēšanu un dažādiem iespējamajiem elektroniskās mūzikas atskaņošas veidiem.