Vai zini, kuras sievietes gudrība reiz paglābusi atēniešus no mēra epidēmijas? Domāšana par prāta, dvēseles un mūžības jautājumiem ir nodarbinājusi sievietes ļoti sen. Jau vēdiskajā tradīcijā senajā Indijā sievietes tiek pieminētas līdzās tiem gudrajiem, kas sarakstījušu vēdas un upanišādas. Vai zini, kura sieviete ir kļuvusi par sieviešu izglītotības simbolu – Buda viņu ir nosaucis par savu visizglītotāko laicīgo sekotāju? No kuras sievietes Pitagors smēlies lielāko tiesu savas ētiskās mācības un, kurai sievietei pateicoties, nonācis pie daudziem saviem atklājumiem? Kuras sievietes vārds tiek pieminēts kā spilgts piemērs situācijai, kad sievietes izdarīti atklājumi zinātnē tiek piedēvēti viņas kolēģim vīrietim?

Rubrikā „Vai zini?” par to stāsta publicists Ilmārs Šlāpins.