Beidzoties Otrajam Pasaules karam, daudzi nonāca izvēles priekšā – palikt dzimtenē un piedzīvot okupāciju, vai doties bēgļu gaitās, kas varēja nozīmēt arī Latvijas pamešanu uz visiem laikiem. Dodoties trimdā, ikviens vēlējās paņemt līdzi arī daļu Latvijas – kādam tas bija cigāru trauks, kādam operas izrādes rekvizīts, vēl kādam - kāzu viesu karte vai tautastērps. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja viduslaiku, jauno un jaunāko laiku vēstures nodaļas pētnieks Arnis Strazdiņš stāsta, ka bez sadzīvē noderīgām lietām līdzi ņemts arī Triju zvaigžņu ordenis, bibliotēkas lasītāja karte un daudzas citas lietas ar sentimentālu vērtību.