Par jēdzienu „jaunais” un šī vārda lietojumu - filozofijas zinātņu doktore, profesore Daina Teters.