Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperts, LU Humanitāro zinātņu fakultātes pētnieks Ingus Barovskis stāsta par to, kas ir Ēzopa valoda un kāpēc šis fenomens bija aktuāls latviešu padomju dzejā.

Ēzopa valodas aktuāls izmantojums aizsākas apmēram sešdesmitajos gados. Ēzopa valoda veidojies no frīģiešu verga Ēzopa Senajā Grieķijā, kurš baidījies savas domas izsacīt tiešā veidā, tāpēc savas fabulas rakstījis aplinkus mājieniem. Tātad Ēzopa valoda ir līdzību valoda, maskēts domu izteikšanas veids slēptu mājienu valoda, kas bieži lietota cenzūras apstākļos, lai gan cenzūras modrā acs vēroja arī šo literāro paņēmienu.