Vai zini, kas ir “Elles ķēķis”?

“Elles ķēķis”, angļu valodā – Hell’s kitchen - tas ir rajons ASV, Ņujorkā – starp Hadsonu un Taimskvēru, zināms arī ar nosaukumu Klintona. 20. gs. 50. gadu sākumā šajā rajonā apmetās un bija sastopami latviešu trimdas literāti un mākslinieki, kuri laika gaitā, ciešāk sadraudzējoties, izveidoja radošu grupējumu, to tā arī nosaucot – “Elles ķēķis”.

Šīs brālības “sirds” bija latviešu trimdas spožākie modernisma dzejnieki Gunars Saliņš, Linards Tauns, literāti Teodors Zeltiņš, Mudīte Austriņa, Aina Kraujiete, mākslinieki Fridrihs Milts un Sigurds Vīdzirkste.

Viņi satikās un apsprieda literatūras un mākslas pasaulē notiekošo, dalījās viens ar otru iedvesmā un viņu mērķis bija pierādīt, ka trimdā dzīvojošiem latviešiem nav jākļūst par kusliem vaidētājiem pēc dzimtenes, tieši otrādi – ka nonākot citā zemē, ir iespējams dzīvot un just pilnvērtīgi, ir iespējams turpināt jaunradi, sentimentāli banālās atmiņas par zaudēto dzimteni, pārvēršot jaunā dzejas un mākslas izteiksmē, bet arī nezaudējot savu sakņu izjūtu.

Par brālības kredo kļuva Gunara Saliņa rindas: “Mēs nākam atjaunot ticību, / Ka neesam vēl miruši.”

Dzejnieks Juris Kronbergs savulaik izveidojis “Elles ķēķi” raksturojošu elementu listi, kas atklāj ne tikai literāro darbu tematiku, bet arī iedvesmas avotus un brālības pamatu, kodolu: alkohols (bohēma), Čaks, Eliots, Rilke, erotika, modernā māksla u.c.

Grupējums beidz pastāvēt līdz ar dzejnieka Linarda Tauna nāvi 1963. gadā.

Stāsta Rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas eksperte Kristiāna Kuzmina.