Stāsta rakstniece Inga Gaile

Vai zini, ka Māras Ķimeles pirmā izrāde bija Tenesija Viljamsa lugas "Stikla zvērnīca" iestudējums Liepājas teātrī 1969. gadā? Tas bija laikā, kad Māra Ķimele vēl mācījas Vissavienības teātra institūtā trešajā kursā. Izrādes scenogrāfs bija Andris Freibergs, bet komponists - Imants Kalniņš. 

Liepājas laikrakstā "Komunists" žurnālists jaunajai režisorei Mārai Ķimelei jautā, kāpēc viņa izvēlējusies tieši šo autoru un viņa darbu. Māra Ķimele atbild: "Te maz darbojošos personu, taču katra replika, katrs vārds psiholoģiski piesātināts."

Tas tiek teikts pirms 54 gadiem, Padomju Latvijas laikrakstā "Komunists", tomēr tas ir kaut kas tāds, ko režisore varētu teikt arī tagad. Kā toreiz, tā tagad ir apbrīnojams Māras tiešums un īstums, kuru neietekmē bailes no režīma vai valdošās ideoloģijas. 

Māra Ķimele ir iestudējusi daudz izrāžu Liepājas, Valmieras, Nacionālajā, Jaunajā Rīgas teātrī. Viljama Šekspīra, Čehova, Raiņa, Henrika Ibsena, Augusta Strindberga, Leldes Stumbres, Ingas Ābeles un citu dramaturgu lugas. 

Man visspilgtākā atmiņā ir viņas iestudētais "Karalis Līrs" un "Rutes grāmata." Izrādi "Karalis Līrs" kopā ar savu draudzeni Irbi Treili noskatījos kopumā vismaz desmit reizes. Māras Ķimeles darbs ar aktieriem, tekstu, kustībām un scenogrāfiju šajā izrādē bija kaut kas vienreizējs.

Ar baltajām bumbiņām Māra Ķimele un aktieri uz Mazās zāles tukšās skatuves uzbūra visu "Karalim Līram" nepieciešamo scenogrāfiju un atmosfēru. Bumbiņas bija gan vētra, gan acis, gan sniegs, tās varēja kļūt par ķermeņa daļām vai emociju izpausmi.

Un aktieri spēlēja ļoti aizrautīgi un emocionāli. Man tā bija neaizmirstama teātra pieredze. Arī daudzas citas Māras iestudētās izrādes man šķitušas ļoti nozīmīgas un īpašas. Man šķiet, ka Māra Ķimele ir viena no labākajām Latvijas teātra režisoru saimē. Māra audzinājusi un izaudzinājusi daudzus spožus mūsu aktierus un režisorus. Un viņa to turpina darīt.

Pēc pāris mēnešiem, 2023. gada 20. decembrī, Māra svinēs astoņdesmit. Un viņa joprojām ir viena no labākajām mūsu teātra māksliniecēm un pasniedzējām.