Muzikoloģe Ilze Šarkovska- Liepiņa turpina vest pa Dziesmu svētku vēstures līkločiem.

Vai zini, kāds bija pirmais lielākais vācbaltiešu amatierkoru kopdziedāšanas sarīkojums, un kurš to rīkoja?  Vai zini, ka tajos nostiprinājās svētku pamatmodelis, kāds saglabājies līdz pat mūsu dienām?

1836. gadā notika Daugavas mūzikas svētki, kuros diriģentam Heinriham Dornam izdevās  izveidot kopkori ar 310 dziedātājiem un orķestri no 90 mūziķiem. Šajos svētkos izskanēja divi koru koncerti - garīgais un laicīgais, notika parādes gājiens un koru sacensība, un uz šī modeļa joprojām balstās arī Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Raidījumā arī par pirmajām vācbaltiešu dziedāšanas biedrībām Jelgavā (dibināta 1819. gadā), Rīgā, Kuldīgā un Liepājā.