Stāsta muzikoloģe Ināra Jakubone

Vai zini, ka jau 1926. gadā notika pirmais latvju modernistu koncerts?

Par modernistiem sevi jau 1926. gadā vēlējās nosaukt tobrīd vien 24 gadus vecā Lūcija Garūta, 22 gadus vecais Jānis Kalniņš, gadu ziņā nedaudz cienījamākais Jēkabs Poruks, kuram tobrīd 31, un kuri visi tik tikko ir pabeiguši (vai pametuši – kā Jāņa Kalniņa gadījumā) studijas Latvijas Konservatorijā. Vēl šajā latvju modernistu koncertā Mariss Vētra, kuram tobrīd ir vien 25 gadi, dzied arī Jāņa Zālīša dziesmas.

Jēkabs Vītoliņš uz karstām pēdām, jau nākamajā dienā pēc koncerta raksta: "Jaunatne ir tā, kas tic saviem spēkiem, ir droša un pārgalvīga. Idejas un domas rūgst, mutuļo, pret sauli saceļas fantāziju torņi, patvaļas trauksmes vēl nesaista ne šaubu, ne pašvērtējuma skaudīgums."

Un tieši Jāņa Kalniņa dziesmas izpelnās šādus Jēkaba Vītoliņa – kuram pašam tobrīd ir vien 27 gadi – vārdus: "Viņa muzikālā izteiksmē, lai cik neparasta klausītājam tā nebūtu, nav samākslotības, un modernas harmonijas, pa lielākai daļai atonālas, viņa dziesmās ir ļoti dzīvas, pārliecinošas un raksturīgas. Muzikālu ideju bagātība runā ik no dziesmas."