Stāsta muzikologs Jānis Torgāns

Nu, un kas? Kas mums daļas par viņu metropolitēna esamību vai neesamību? Izrādās, ka daļa ir gan, it īpaši jau "Klasikas" publikai, kura radināta un radusi pie Ņujorkas Metropolitēna operas – viena no lielajiem, vadošajiem, nozīmīgākajiem opermākslas centriem pasaulē.

Pazemes dzelzceļš Ņujorkā ir gan – viens no vecākajiem, senākajiem pasaulē. Taču tas saucas New York City Subway, – nu, burtiskojot tas iznāktu kā apakšzemes ceļš, apakšceļš, zemceļš. Savukārt slavenā opernama New York Metropolitan Opera –  nosaukums [metro`politen] atvasināts no sena grieķu pirmvārda, salikteņa, kas pirms mūsu ēras veidots no mētēr – māte un polis – pilsēta.

Jāpiebilst, ka šis polis ir pamatā arī latviešu valodas vārdam "polisa", kas apzīmē galvenokārt senās pilsētvalstis, kuru mūsdienu analogs būtu, piemēram, Monako, Vatikāns vai Singapūra. Un, jā, arī vārds polise – dokuments / apliecība un policija, kas uz mūsdienām nāk pastarpināti no viduslaiku latīņvalodas politia – ar nozīmi "valsts iekārta". Un vēl tālāki atvasinājumi – kā politika ar veselu nozīmju vēdekli…

Nemaldīsimies tālāk valodu pazemes gaņģos un atgriezīsimies pie Ņujorkas Metropoles operas.

Nu, tātad, "metropole" mūsdienās parasti saprotama kā lielpilsēta, galvenā, vadošā, centrālā – ne tieši galvaspilsēta, ar valstisku statusu, nē. Tādēļ mūsu mīļā opera Ņujorkā ir vienkārši pirmā, lielākā, vadošā un virzošā opera – faktiski visā reģionā vai pat kontinentā.

Interesanti, ka otra lielākā Ņujorkas opera saucas Ņujorkas Pilsētas opera (New York City opera), jo bija vajadzīgs abu Ņujorkas galveno opernamu nosaukumu nošķīrums (2013. gadā Pilsētas opera bankrotēja, taču 2016. gadā tika atpakaļ uz kājām). Un – arī Ņujorkas grandiozais tēlotājmākslas muzejs ir Metropolitan Museum of Art, un tieši tāpat latviskojams kā Metropoles, nevis komiskais Metropolitēna muzejs.

Arī, atsevišķi ņemot, salikteņa "metropole" pirmā daļa mētēr – māte – laiku gaitā piedzīvojusi lielas pārmaiņas. Nu, piemēram, vārds metrdotels. Tagad gan to vienkāršojam un pat pazeminām, saucot par zāles pārzini. Svešvārdu vārdnīca sniedz drusku smalkāku skaidrojumu – galvenais oficiants restorānā, viesnīcā. Bet franču pirmvārds nozīmē mājas, mājokļa, dzīvesvietas īpašnieks, saimnieks.

Un pēc būtības tas tiešām ir gan īpašnieks, gan saimnieks, gan pārzinis (apsaimniekotājs, kārtības uzturētājs). Mātes vārds te jau pavisam izkliedējies. Taču – kā savulaik jauki paskaidroja Mihails Bahtins – žanrs dzīvo tagadnē, taču vienmēr atceras savu pagātni. Izcelsmi, cilmi, biogrāfiju. Tas attiecas ne tikai uz žanru, bet arī uz vārdu. Un arī mums, meklējot kāda apzīmējuma, nosaukuma, titula nozīmi, vislabāk vērsties pie tā izcelsmes. Tad viegli nošķirsim metropolitēnu no metropoles.