Stāsta Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja "Riekstiņi" vadītāja Ilze Līduma

Pirmā oficiālā, literārā publikācija Jaunsudrabiņam bija dzejolis "Ziemas nakts", kas tika nodrukāts laikrakstā "Latviešu Avīzes" 1896. gadā.

Vēl mācoties Blūma zīmēšanas skolā, Jaunsudrabiņš izmēģināja roku tulkošanā un mēģināja arī pats kaut ko uzrakstīt. "Es biju kaut ko tulkojis no vācu valodas un iesniedzis laikrakstam "Vārds", bet Matīss Siliņš, kurš vadīja literāro daļu, atsūtīja manuskriptu atpakaļ pārrakstīšanai. Tur bija ar sarkanu tinti izlabotas tik daudzas valodas kļūdas, ka man nolaidās rokas. Es tomēr pārrakstīju un pēc iespiešanas saņēmu ap astoņdesmit kapeiku honorāra. Reizē ar to man tika parādīts, ka esmu kā rakstnieks nelietojams.” ("Mana dzīve").

Bet vai tā bija?       

1905. gadā iznāk žurnāls "Pret sauli" (redaktors Jānis Akuraters), kurā Jaunsudrabiņš atbild par glezniecības nodaļu. Top raksti par mākslu, apceres par lieliem meistariem, un reizē arī pirmie nopietnākie prozas mēģinājumi - tēlojumi "Debesu vārti", "Annas jurģi" (to novērtē arī Blaumanis un publicē sava laikraksta "Latvija" pielikumā). Tiek izdoti pirmie divi un arī vienīgie numuri. Ar darbošanos žurnālā Jaunsudrabiņš kļūst pazīstams literātu saimē. Kā pats atzīmē -  "žurnāls "Pret sauli" mani padarīja par rakstnieku". Nākošajā gadā dzejoļi un lugas parādās arī "Dzelmē", bet tad top garais stāsts "Vēja ziedi", ko augstu novērtē Blaumanis un publicē laikraksta "Latvija" pielikumos ar turpinājumiem. Tas ir jauns pieteikums literatūrai.

Fotogrāfijas tēmai veltītu nodaļu mēnešrakstā "Stari" izveido Mārtiņš Buclers, latviešu profesionālo un amatieru fotogrāfu biedrības priekšnieks. Darbojoties "Staros" kā redaktors, Jaunsudrabiņš tur publicē savus foto mākslas apskatus, arī literāros sacerējumus un tulkojumus (piemēram, Knuta Hamsuna "Pāns"). Kā pats Jaunsudrabiņš uzsvēris, "vispār atzīmējams, ka dienišķu maizi pa lielai daļai esmu nopelnījis ar tulkojumiem, visvairāk manis paša izvēlētiem, bet pie reizes arī ar pasūtinātiem. Turu to par godīgāku pelnīšanas veidu, nekā raudzīt sevi ierautu daudzrakstīšanā. Katram darbam zināmā mērā jānobriest, un, ja to izvelk gaismā bez laika, tad tam ir trūkumi vai liekumi". ("Mana dzīve")  

Jaunu pavērsienu dod 1910. gada vasara, ko ģimene pavada Neretas "Kalnamiķelānos". Tajā vasarā tapa ne tikai gleznas, bet arī stāsts "Aija", lielākā daļa no "Baltās grāmatas" simt tēlojumiem un vēl citi darbi. Pārtraukumu rakstīšanai ienes Pirmais pasaules karš, kad dzīve Kaukāzā atkal liek pievērsties glezniecībai.