Stāsta flautists un mākslas vēsturnieks Guntars Gritāns

Kopš pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem latvieši gan koncertos, gan svētku reizēs bieži dzied folkmūzikas dziesmas “Vienprātība” un “Balāde par Kristapu”. Par to autoru daudzi uzskata komponistu Imantu Kalniņu, bet īstenībā gan dziesmu teksta, gan mūzikas autors ir komponista brālis, dzejnieks un rakstnieks Viktors Kalniņš jeb Viks.

Abas melodijas bija dziesminieces Austras Pumpures repertuārā, un vēl joprojām tās turpina dziedāt austrasbērni un visi tie, kurus, citējot Viku, mēdz saukt par savējiem

Fakts, ka Viks ir komponējis arī mūziku, savējo lokā ir zināms, taču koncertos klausītāji nereti lūdz nodziedāt to slavenāko komponista dziesmu – par tiem, kas “sēž pustumsā un ogles kvēl pavardā’’, tātad – “Vienprātību”. Pumpure savos koncertos mīlēja šo dziesmu pieteikt kā “populārāko Kalniņa dziesmu, kas nav Kalniņa dziesma”.

Pats dzejnieks, atceroties laiku, kad dziesma tapa, nodēvēja to par “iesācējlaiku pantu sacerēšanas dziesmām”. Komponists Imants Kalniņš, savulaik noklausoties brāļa veikumu, sacīja, ka dziesmiņā saklausa senfranču intonācijas. Un, lai arī pēc Vika domām, dziesmas teksts ir pat smieklīgs, publika parasti šo dziesmu uztver ar lielu nopietnību.

Rindas par kopā būšana un to īpašo sajūtu, ka nav “nevienam durvis jāatver”, koncertos un kopā muzicēšanas reizēs parasti iegūst pat himnisku raksturu.

Savukārt, sacerot “Balādi par Kristapu”, mūzika esot atnākusi reizē ar tekstu. Atlicis tikai to iedungot kasetē, jo notis dzejnieks taču neprot. Īpašs notikums Vikam bija iespēja šo dziesmu atskaņot dzejas dienu pasākumā konservatorijā. Sīkāk par to viņš raksta savā grāmatā “Kabatas formāta paradīzēs”.

Jau gadu desmitiem abas dziesmas koncertos turpina skanēt un daudzu cilvēku dzīvē kļuvušas par savējām. Un, iespējams, nemaz nav tik svarīgi, vai kādam joprojām tās ir populāras Imanta Kalniņa dziesmas vai Vika, toties tagad zinām, ka arī dzejnieki mēdz komponēt, turklāt pat veiksmīgi.

Grāmatā “Dziesma, ar ko tu sāksies?”, kurā apkopoti melodijās izmantotie Vika teksti, dzejnieks raksta, ka viņa dziesmu tekstu autora karjera beigusies jau tālajos astoņdesmitajos, kur nu vēl mūzikas sacerēšana! Tomēr pavisam nesen sociālajos tīklos komponista dzīvesbiedre Agra Kalniņa ievietoja fotogrāfiju ar abiem brāļiem, pievienojot komentāru: “Imants pieraksta Vika tikko sacerētu dziesmu”. Tā radās jau trešā Vika kompozīcija “Mazā brālīša ziņa”, kurā dzejnieks jautā: “Kas ir labāks? Mamma, paps? Abi labi!” Bet tā jau ir cita dziesma un cits stāsts.