Stāsta Latviešu folkloras krātuves pētniece Ieva Vīvere

Publiska muzicēšana vēsturiski nav tipiska Latvijas romu jeb čigānu nodarbošanās. Tas Latvijas romus atšķir, piemēram, no Balkānu, Ungārijas vai Krievijas romu mūzikas tradīcijām. Tomēr Ventspilī romu publiskās muzicēšanas tradīcija pastāv vismaz kopš 20. gadsimta 50. gadiem.

Romu muzikanti Ventspilī ir darbojušies gan populārās mūzikas, gan folkloras un reliģiskās mūzikas jomās. Ansambļu dibināšanā un vadīšanā bijuši iesaistīti gan paši romi, gan nečigānu skolotāji, mūziķi, mūzikas producenti un citi. Atsevišķu ansambļu jeb sastāvu darbība lielākoties nav bijusi ilgāka par dažiem gadiem, un reizēm ansambļu sastāvi ir bijuši etniski jaukti, tāpēc romu ansambļus saskaitīt tomēr īsti nav iespējams. Tomēr es gribētu izcelt vairākus.

Man zināmo pirmo ansambli 50.-60. gadu mijā dibināja Juris Leimanis – pazīstamā čigānu kultūras darbinieka Jāņa Leimaņa dēls un grāmatas “Čigāni Latvijas mežos, mājās un tirgos” autors.

Pēc Otrā pasaules kara viņš no Rīgas pārcēlās uz Kurzemi un 50. gadu sākumā apmetās uz dzīvi Ventspilī. Čigānu mūzikas kolektīvu dibināšanā viņam jau bija pieredze – viņa tēvs 30. gados bija Rīgā dibinājis čigānu kori un viņš pats 40. gados vadīja ansambli Kuldīgā. Ventspils ansambli viņš izveidoja Dzelzceļnieku klubā kopā ar mūzikas skolas direktoru Dzintaru Kļaviņu un režisoru Imantu Krenbergu. Šī ansambļa skats ir iekļauts Imanta Brila dokumentālajā filmā “Vasara Kurzemes balsīs”, kas iznāca 1969. gadā.

70. un 80. gados muzicēšana estrādes ansambļos varēja būt pat galvenā Ventspils čigānu nodarbošanās. Oficiāli Ventspils estrādes biroja pakļautībā strādājuši deviņi čigāni – sanāktu “pilns džeza orķestris”!Kādu laiku vienā ansamblī spēlēja pat četri čigāni, taču kāda valsts amatpersona likusi ansambli izformēt, sakot: “Jūs ir pārāk daudz čigān!”

Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu un valsts sistēmas maiņu muzicēšana vairs nebija tik ienesīgs ienākumu avots. Tomēr vēl nesen, 21. gadsimtā Ventspilī pastāvēja krogu un balles muzikantu grupa “Vero”.

80. gadu pirmajā pusē Ventspilī pastāvēja čigānu jauniešu folkloras kolektīvs “Pašil māru khēr” (jeb tulkojumā – Gar mūsu māju). Tas bija dibināts pie Ventspils zivju konservu kombināta kluba un tā vadītāja bija mūzikas teorijas skolotāja Ligita Vaļuka.

Ansamblis bija aicināts piedalīties pirmajā lielajā Latvijas folkloras festivālā Aizputē 1982. gadā. Organizatoriska pārpratuma dēļ ansamblis Aizputē ieradās nepareizā laikā un bija vienīgais folkloras ansamblis, kas todien priecēja pilsētas iedzīvotājus. Kā atceras Ligita Vaļuka: “Pēc stundas aizputnieki manus čigānus pacēla uz rokām un ar ovācijām nesa ārā. Tāds mums bija pirmais folkloras festivāls Latvijā.”

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas vairāki romu ansambļi pastāvēja Ventspils vakara vidusskolā, kur jau kopš 1987. gada pastāvēja čigānu klases. Vecāko klašu ansambli “Romenge jāg” (jeb tulkojumā – “Čigānu ugunskurs”) vadīja skolotāja Gunita Grīnvalde.

Arī citu skolas ansambļu vadītājas bija skolotājas nečigānietes.

2002. gadā Ventspils un Latvijas hiphopa vidē sevi pieteica romu jaunieši Black Bullet [bulet] un Big Name, kas sadarbojās ar mūziķi un producentu Andri Grandbergu. Šajā gadā, Ventspils romu biedrības Ame roma rosināts un atbalstīts, tapa arī jauniešu ansamblis Čerhena (tulkojumā – “Zvaigznes”).

Visbeidzot, daudzus gadus Ventspilī pastāvēja arī kristīgās mūzikas grupa Drom ku Dēl (tulkojumā – “Ceļš pie Dieva”). Tā tika izveidota 2001. gadā Ventspils luterāņu baznīcas paspārnē, un ir izdevusi vairākus kompaktdiskus un skanējusi Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Cik man zināms, šobrīd Ventspilī nav aktīvu publisku romu ansambļu – lielākoties romu emigrācijas dēļ. Tomēr romu mūzika  turpina skanēt ģimenēs un draudzēs un top arī jaunas ansambļu ieceres.