Stāsta Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja vēsturniece Zita Pētersone

Līdz 19. gadsimtam sīktirdzniecība kioskos atradās privātpersonu rokās. Tikai 20. gadsimta sākumā Rīgas pilsētas pašpārvalde savā pārziņā pārņēma šo jomu un sāka celt jaunus modernus, arhitektoniski atbilstošus kioskus.

Laikā no 1904. līdz 1915. gadam Rīgā kiosku apzīmēšanai lietoja divus vārdus – paviljons un kiosks. Visbiežāk sastopamais vārds bija paviljons (no franču valodas vārda pavillion), kas, domājams, Rīgā ienāca no Krievijas impērijas, kur tos sāka celt 19. gadsimta otrajā pusē. Ar tiem apzīmēja nelielas brīvi stāvošas atklātas celtnes, kas parasti domātas atpūtai pludmalē, dārzos un parkos.

Vārds kiosks, kas cēlies no turku vārda kiušk, kiöšk, būtībā nozīmē to pašu, ko paviljons, tikai nedaudz precizē ēkas interjeru un pielietojumu. Šodien ar vārdu "paviljons" apzīmē halles veida celtnes izstādēm, kinofilmu uzņemšanai un tirdzniecībai, bet sīktirdzniecības celtņu apzīmēšanai lieto tikai vārdu "kiosks".

Savulaik kioskos iebūvēja maksas tualetes, tualešu uzraugu telpas, tirgotavas, telefonus, tramvaja pieturas, sarga telpas, noliktavas un pulksteņus. Iebūvētajās un iekārtotajās tirgotavās tirgojās ar grāmatām, atklātnēm, laikrakstiem, cigaretēm un tabaku, puķēm, augļiem un atspirdzinošiem dzērieniem.

1902. gadā Rīgas kiosku celtniecībai par pilsētas līdzekļiem tika izveidota speciāla komisija, kas izvērtēja kiosku celtniecībai iesniegtos projektus. Paredzēja uzcelt 19 jaunus kioskus, bet uzcēla 15.

Kā pirmo 1904. gadā uzcēla kiosku pie kanāla tiltiņa Brīvības bulvārī ar tramvaju pieturu. Šo kiosku nojauca 1930. gados.

No Krievijas impērijas laika Rīgā saglabājušies pieci kioski: kiosks Kalpaka bulvāra un Elizabetes ielu stūrī (celts 1907. gadā pēc arhitekta R. Šmēlinga projekta), kiosks pie Viesturdārza (celts 1909. gadā), kiosks Merkeļa un Tērbatas ielu stūrī (celts 1912. gadā pēc arhitekta V. Reslera projekta, šobrīd tajā atrodas kafejnīca Cherry Fix), kiosks Elizabetes un Tērbatas ielu stūrī (celts 1912. gadā pēc arhitekta V. Reslera pojekta, šobrīd tajā atrodas Narvessen) un kiosks Hospitāļu un Miera ielas stūrī (celts 1913. gadā pēc R. Šmēlinga projekta).

Kiosku celtniecības izmaksas svārstījās no 524 līdz 3842 Krievijas impērijas rubļiem, lētākie bija taisīti no koka, dārgākie – no mūra. Kioskus iznomāja privātpersonām par summām, sākot no 60 rubļiem gadā.

Latvijas Republikas laikā Rīgas dome turpināja rūpēties par kiosku saimniecību. 1933. gadā tā pieņēma noteikumus par tirdzniecību un tirdzniecības iestāžu darba laiku, tajos ar jēdzienu "paviljons" vairs apzīmēja tikai arhitektonisku formu raksturojošus augļu kioskus; laikrakstu kioski minētajos noteikumos pēc uzbūves lielākoties bija tikai koka būdas, bet praksē par kioskiem sauca arī tos. Līdz I pasaules karam uzceltie kioski kļuva par augļu kioskiem.

Latvijas Republikas laikā uzcēla apmēram 50 pastāvīgus augļu un laikrakstu kioskus, kā arī 100 pagaidu kioskus, kas bija sezonas koka kioski. Līdz mūsdienām saglabājušies trīs no lielajiem bijušiem augļu kioskiem: Aizsaules ielā 1c pie 11. tramvaja sliedēm (celts 1930. gadā), kiosks Basteja bulvārī pie Bastejkalna tiltiņa (celts 1922. gadā pēc arhitekta G. Berči projekta; tajā šodien ir kafejnīca ar nosaukumu "Pie Bastejkalna"), kā arī Kolonādes kiosks (celts 1924. gadā pēc arhitekta A. Medlingera projekta), kurā tagad atrodas vīna restorāns ar tādu pašu nosaukumu.

Līdz šodienai saglabājušies pieci paviljona tipa laikrakstu kioski: četri kioski, kas iebūvēti Vērmanes dārzu vārtu stabos – divi vārtos no Krišjāņa Barona un Elizabetes ielu puses un divi no Tērbatas ielas puses (abi pēc G. Berči projekta celti no 1925. līdz 1927. gadam); kiosks Tērbatas ielā 2c – pretī Rīgas apgabaltiesai (celts 1935. gadā pēc arhitekta J. Reingarta projekta).

No Latvijas Republikas laikā uzstādītājiem sezonas jeb pagaidu augļu un laikrakstu kioskiem nav saglabājies neviens, jo tos uzstādīja katru gadu no jauna.

Augļu kioskos drīkstēja tirgoties gan ar vietējiem, gan ārzemju augļiem, ogām, ar atspirdzinošiem dzērieniem (sulām, minerālūdeni), tabakas precēm un konfektēm, biskvītiem, kēksiem, dažkārt arī ar laikrakstiem. Laikrakstu kioskos galvenokārt pārdeva laikrakstus, žurnālus latviešu un svešvalodās, tabakas preces (sērkociņus, cigaretes, papirosus), kā arī vekseļu blankas un pastmarkas, arī grāmatas.

Kioskos drīkstēja tirgoties ilgāk – no pulksten 6.00 līdz 24.00, bet veikalos – tikai no 8.30 līdz 18.30. Tas radīja lielāku preču noietu un tāpēc kioskus īrēt gribētāju bija daudz. Atšķirībā no laikrakstu būdām, kuras sākot no 1931. gada ar Rīgas pilsētas lēmumu tika izdotas tikai kara invalīdiem, lielākie paviljona tipa laikrakstu kioski tika pakļauti izsolēm, un tos nomāt ieguva vairāksolītāji.