Cik spēcīgs ir vārds laikā, kad šķind ieroči? Ko mēs vēlamies uzzināt par saviem kaimiņiem?

"Ukrainas pasakaljas" ceturtajā izlaidumā, kuram dots moto "Spēka vārds – raksti" ir trīs akcenti: tulkotāja Māra Poļakova, kura no ukraiņu valodas sāka tulkot no 2014. gada, tulkotāja Līna Meļnika, kuras pirmais tulkojums uz ukraiņu valodu bija Jāņa Akuratera "Degoša sala", kā arī grāmata "Ukrainas almanahs".

Ideja par almanahu radās vairāk nekā pirms gada, kad 2022. gada 25. martā Jāņa Akuratera muzejā notika pasākums Ukrainas atbalstam, kurā izskanēja latviešu dzejnieku dzejoļi un ukraiņu autoru darbu atdzejojumi un tulkojumi. Grāmatā tagad apkopoti gan toreiz pasākumā nolasītie, gan arī vēlāk tapušie ukraiņu un latviešu autoru darbi – dzeja, proza un apceres. Grāmatas izdevēji – Jāņa Akuratera muzejs un Jāņa Akuratera biedrība sadarbībā ar Latvijas PEN.

Raidījumā – saruna ar tulkotāju Māru Poļakovu, tulkotāju Līnu Meļniku un dzejnieku un redaktoru Aivaru Eipuru.