"Tīrkultūrā" turpinām klausīties septembra skaņas, ko iesākām pagājušajā nedēļā.