Šovakar "Tīrkultūras" vieskurators ir režisors, fotogrāfs un operators Mārtiņš Grauds. Pārraides ieraksts veikts 2021. gada 13. oktobrī "Negaidīto Avotu Audio Galerijā".