"Tīrkultūras" sveiciens Ziemassvētkos! Jaunākās epizodes moto - skaists un ietilpīgs: MIERS.

***

Sirdssiltus, jaukus, mirdzošus, miera un laimes pilnus jums šos Ziemassvētkus!
Mīlam un novērtējam viens otru, un esam laimīgi.

Jūsu Tīrkultūra