Latvijas 104. dzimšanas dienā Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” aicināja uz svētku koncertu kopā ar vokālo grupu Latvian Voices, pianistu Reini Zariņu un Liepājas Simfonisko orķestri un diriģentu Kasparu Ādamsonu.

Koncertu svinīgi atklāja Ilonas Breģes Koncertuvertīra simfoniskajam orķestrim.

Kaspars Ādamsons: “Ilonas Breģes Koncertuvertīru simfoniskajam orķestrim man bija iespēja pirmatskaņot 2020. gada 1. oktobrī kopā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfonisko orķestri. Jau skaņdarba iepazīšanas process atklāja tā vitālo un optimisma piesātināto raksturu, kas citkārt drēgnajā un tumšajā Valsts svētku laikā spēj mūs ieraut priekpilnā svētku virpulī. Koncertuvertīras mūzikas audumā autore ietvērusi vairākas tēmas, kas, savstarpēji vijoties, ved pretim spilgtam finālam, tostarp piedzīvojot svētku uguņošanai līdzīgas epizodes.”

Ar pianista Reiņa Zariņa solo izskanēja Jāņa Mediņa pirmais un vienīgais Klavierkoncerts.

“Jāņa Mediņa Klavierkoncerts ir absolūtākais hits. Tas ir pats pirmais latviešu klavierkoncerts, bet, to klausoties un arī spēlējot, mēs dzirdam, ka Mediņam aiz muguras ir vesela plejāde izcilu priekšgājēju, jo šāds meistarstiķis nerodas no nekā.

Protams, Mediņa galvenie skolotāji šī darba tapšanā nav tālu jāmeklē – tie ir divi slavenākie žanra pārstāvji, Čaikovska Pirmais un Rahmaņinova Otrais klavierkoncerts – un Mediņš savā darbā nekaunēdamies pielieto viņu labākos “būvniecības” trikus. Un rezultātā mums tiek vispirms jau neticami aizraujošs un spilgti virtuozs, taču arī spēcīgu melodiju un intimitātes caurvīts klavierkoncerts, kas neapšaubāmi ir uzskatāms par latviešu klasikas standartu.” saka Reinis Zariņš.

Vakara otrajā daļā uz skatuves bija vokālā grupa Latvian Voices,  izdziedot gan versijas par latviešu tautas dziesmām un Emīla Dārziņa “Melanholisko valsi” Lauras Jēkabsones sabalsojumā, gan kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri atskaņojot ciklu “Latvietes mīts”, kurš no a capella pirmvarianta pāraudzis par orķestra krāsām bagātinātu partitūru.

"Šis ir stāsts par sievieti no dzimšanas brīža līdz pat dzīves pēdējām dienām, kas izstāstīts caur tautasdziesmas vārdiem un Lauras Jēkabsones mūziku. Šajās dziesmās kopā savijas pagātnes, tagadnes un nākotnes balsis. Šīs dziesmas skan balsīs, kurās runāja un dziedāja mūsu mātes. Un viņu mātes, un mātesmātes. Šīs balsis rit mūsu dzīslās. Tās pārmantojas. Pārtop. Turpinās."

Tiešraidi vadīja Maruta Rubeze, starpbrīdī piedāvājot sarunas ar Kasparu Ādamsonu, Lauru Jēkabsoni un diriģenti Ilzi Valci.