2. novembra vakarā turpinājām sekot Jāzepa Vītola 7. Starptautiskā pianistu konkursa finālam, kas risinājās Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars".

Muzicējot kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Gintara Rinkeviča vadībā, savu māku rāda Rihards Plešanovs (Latvija), kurš atskaņo Ferenca Lista Pirmo koncertu Mibemolmažorā S. 124, Antons Jaškins (Anton Yashkin, Krievija), kurš spēlē Sergeja Rahmaņinova Otro koncertu dominorā op. 18, kā arī Marina Kana (Marina Kan, Norvēģija), kura ir soliste Sergeja Rahmaņinova Trešā koncerta reminorā op. 30 atskaņojumā.