Tiešraidē no Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla Fribūrā (Šveice) skan divu laikabiedru – Georga Fīlipa Tēlemaņa (1681–1767) un Kristofa Graupnera (1683–1760) – mūzika.

Koncertā Sv. Miķeļa baznīcā piedalās solisti Aleksandra Levandovska (soprāns), Alekss Poters (kontrtenors), Tomass Hobss (tenors), kā arī ansamblis Gli Angeli Geneve un tā vadītājs Stīvens Makleods (bass).

Fribūras Sv. Miķeļa baznīcā kopš 1986. gada reizi divos gados norisinās Fribūras Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls, piedāvājot  klausītājiem skaistāko sakrālo repertuāru.

Sv. Miķeļa  baznīca, kuras velvēs skan šī mūzika, uzcelta laikā no 1606. līdz 1613. gadam vēlīnās gotikas stilā, bet 18. gadsimtā  tā pilnībā pārveidota atbilstoši rokoko stilistikai. Baznīcas freskas, kuru centrā ir erceņģelis Miķelis, stāsta par labā un ļaunā sadursmi, kā arī par glābšanu, ko cilvēkiem dāvājis Jēzus Kristus. Svētceļnieki te ierodas, lai godinātu Sv. Pētera Kanīzija relikvijas, kas atrodas zem galvenā altāra.

Intersants fakts: Pēteris Kanīzijs (1521-1597) piedzima Holandē, dzīves lielāko daļu viņš pavadīja Vācijā, kur arī iestājās jezuītu ordenī, tostarp šo Fribūras tagadējo Sv. Miķeļa koledžu dibināja kā jezuītu izglītības centru, bija skolotājs, sludinātājs, katehēts, rakstnieks, misionārs. Viņš bija dedzīgs katoļu baznīcas atbalstītājs un aizstāvis reformācijas laikā.

Svētā Pētera Kanīzija sastādītais katehisms ir pirmā latviešu valodā izdotā grāmata! 1585. gada Pētera Kanīzija "Katoļu katehisms" esot nodrukāts 1002 eksemplāros. Mulsina, ka pasaulē ir saglabājušies tikai divi eksemplāri. 

Šogad, festivāla 20. gadskārtā, ar G. F. Tēlemaņa un K. Graupnera kantātēm viesojas baroka ansamblis ‘’Ženēvas eņģeļi” – Gli Angeli Geneve, ko dibinājis un vada Stīvens Makleods (Stephen MacLeod).

Programmā – četras kantātes, ar nelielu Jakoba Gallus dziedājumu viducī:

Georgs Fīlips Tēlemanis (1681–1767) – Du aber, Daniel, gehe hin ("Bet tu, Daniēl, ej") TWV 4:17

Kristofs Graupners (1683–1760) – Kantāte Es begab sich, dass Jesus ("Reiz Jēzus lūdza Dievu" GWV 1157/37

Jakobs Galluss (Jacobus Gallus, 1550-1591) – Ecce quomodo moritur

Kristofs Graupners (1683–1760) – Jesus ist und bleibt mein Leben ("Jēzus ir un paliek mana dzīve") GWV 1107/12

Georgs Filips Tēlemanis – Ich fahre auf zu meinem Vater ("Es aizeju pie sava Tēva") TWV t:825