Tiešraidē no Svētās Elizabetes baznīcas Vīnē (Austrija) - Vīnes kamerkoris austriešu, franču un vācu tautasdziesmās, kā arī Johannesa Brāmsa, Antona Bruknera, Petera Korneliusa un vēl citu autoru oriģinālkompozīcijās.