Rīgas Sv. Pētera baznīcā skan 20. Starptautiskā garīgās mūzikas festivāla koncerts, kurā piedalās Inga Šļubovska-Kancēviča (soprāns), Laura Grecka (mecosoprāns), Staņislavs Ļeontjevs (tenors, Krievija), Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Liepājas Simfoniskais orķestris un diriģents Andress Mustonens (Igaunija).

Programmā - J.S. Baha Čakona stīginstrumentu orķestrim un F. Mendelszona Otrā simfonija Sibemolmažorā op. 52 "Slavas dziesma" (Lobgesang).

Johana Sebastiāna Baha partitas un sonātes vijolei uzskatāmas par vijoļmūzikas Himalajiem. Čakona no 2. partitas ir visbiežāk atskaņotā daļa kā patstāvīgs skaņdarbs, par kuru tāds izcils vijolnieks kā Jehudi Menuhins teicis, ka “tā ir diženākā struktūra, kas jelkad uzrakstīta solo vijolei’’.

Fēliksa Mendelszona Otrā simfonija Lobgesang ("Slavas dziesma") ir viens no ambiciozākiem komponista darbiem, apjomā pārsniedzot jebkuru citu no viņa simfonijām.