Avangarda mūzikai veltītā raidījuma "Tāda mūzika" 50. izlaidumā dzirdams koncerts, ko avangarda mūzikas tromboniste Marija Bertela (Maria Bertel) sniedza radiostacijas Mutant Radio sadarbības pasākumā ar Eiropas Savienības atbalstīto novatoriskās mūzikas platformu SHAPE+. Uzstāšanās notika 24. jūnijā Tbilisi.

Bertela savā daiļradē fokusējas uz estētiskajiem saskarsmes punktiem starp brīvo improvizāciju, rokmūziku un noizu. Bertela mēdz spēlēt kopā ar saksofonistu Johanesu Lundu (Johannes Lund) un ģitāristi Ninu Garsiju (Nina Garcia), un ir dalībniece rokgrupā Selvhenter.

Nesenā intervijā medijam Ransom Note Bertela stāsta, ka vienmēr pāri visam viņas uzmanību piesaistījusi tieši skaņa: jau zīdaiņa vecumā viņu gluži hipnotizējis radio, un vēlākā vecumā viņa bijusi īpaši jūtīga pret ikdienišķām skaņām savās mājās. Par iedvesmas avotu viņa nosaukusi sirreālisma gleznotāju Leonoru Keringtoni (Leonora Carrington).

Raidījumu ievadīs kenijiešu komponistes un skaņu mākslinieces Njokabi Karijuki (Nyokabi Kariũki) mūzika.