Dramaturgu un režisoru diskusijā tiekas Inga Tropa, Elmārs Seņkovs, Valters Sīlis, Rasa Bugavičute-Pēce, Justīne Kļava un Matīss Gricmanis. Diskusiju vada Lauris Gundars.

***

Noslēdzot teātrim veltīto raidījumu ciklu, kas „Klasikā” skanēja Latvijas valsts simtgades projekta ietvaros, paldies par atsaucību un viesošanos „Šņorbēniņos” sakām:

teātra kritiķiem Edītei Tišheizerei, Silvijai Radzobei, Līgai Ulbertei, Zanei Radzobei, Maijai Uzulai-Petrovskai, Maijai Svarinskai, Valdai Čakarei, Henrietai Verhoustinskai, Atim Rozentālam, Mārītei Gulbei, Ditai Jonītei, Tomam Čeveram, Gunai Zeltiņai, Arturam Skutelim, Ingrīdai Vilkārsei, Undīnei Adamaitei, Annai Andersonei, Gundegai Saulītei, Andrai Rutkēvičai, Vēsmai Lēvaldei un Laumai Abramovičai;

teātra skatītajiem Sanitai Jembergai, Baibai Sipeniecei-Gavarei, Lolitai Čigānei, Kasparam Zellim, Spīganai Spektorei, Jurim Bindem, Dacei Rukšānei, Edgaram Bāliņam, Mārtiņam Braunam, Kārlim Kazākam, Ilmāram Mežam, Renātei Punkai, Lidijai Lasmanei-Doroņinai, Armandam Kalniņam, Edgaram Vērpem, Ievai Lešinskai, Ivetai Ratinīkai, Maijai Burimai, Andrejam Ērglim, Annai Belkovskai, Viesturam Celmiņam, Ingai Akmentiņai-Smildziņai, Mārim Siliņam, Ingai Gorbunovai, Pēterim Bajāram, Horenam Stalbem, Jānim Deinatam, Andai Rožukalnei, Mārim Bērziņam, Artai Ģigai, Mārcim Auziņam, Valteram Nollendorfam, Ingūnai Elerei, Mārtiņam Rītiņam, Annai Peipiņai, Ilmāram Latkovskim, Ingai Žoludei un Otto Ozolam;

nemanāmajiem līdzjutējiem (izrāžu apkalpojošajam personālam no Latvijas teātriem) Elīnai Evelonei, Kārlim Butleram, Kintijai Elīnai Karašai, Kristiānai Drevinskai, Lindai Rudenei, Montai Simtiņai, Rūtai Grūbei un Valteram Libertam Muzikantam, kuri „Šņorbēniņos” viesojās pagājušā gada nogalē, un režisoriem Ingai Tropai, Elmāram Seņkovam, Valteram Sīlim un dramaturgiem Rasai Bugavičutei-Pēcei, Justīnei Kļavai un Matīsam Gricmanim, kuri „Šņorbēniņos” satikās cikla pēdējā raidījumā šā gada nogalē!

Paldies par izrādēm un iespēju tās redzēt radošajiem, mīlētajiem un atsaucīgajiem Latvijas teātriem – Jaunajam Rīgas teātrim un Daigai Binānei, Dagnijai Grīnfeldei, Dacei Tillerei un Ingai Liepiņai, Latvijas Nacionālajam teātrim un Līgai Rimšēvičai, Dailes teātrim un Lienei Jakovļevai un Laurai Leimanei, Dirty Deal Teatro un Annai Sīlei un Elīnai Pērkonei, Ģertrūdes ielas teātrim un Maijai Pavlovai, Valmieras Drāmas teātrim un Zanei Ceriņai un Ievai Puķītei, Daugavpils teātrim un Janīnai Ivanovai, Goda teātrim un Kasparam Godam, Latvijas Nacionālajam Operas un baleta teātrim un Irbei Treilei, Liepājas teātrim un Jevgenijai Skorajai, Latvijas Leļļu teātrim un Rūtai Petrauskai, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrim un Ingai Aizbaltei un Lienei Vimbai, galerijai „Istaba” un Lindai Lūsei un Almai Kušķei, Mūzikas un mākslas atbalsta fondam „Kultūrmarka” un Lailai Baumanei, producentei Leldei Prūsei, „Pannas teātrim” un Antrai Rijniecei, Jurim Rijniekam un Sigitai Paulai Ceplevičai!

Vislielākais paldies raidījuma idejas autoram un vadītājam dramaturgam Laurim Gundaram! Viņa aicinājums „mērīt teātri ar dzīves mērauklu, apzinoties, ka ikviens un ik reizi vēlas iestudēt savu vislabāko izrādi”, dzīvi „Šņorbēniņos” darīja aizraujošu un divreiz mēnesī „Klasikas” ēterā – bagātāku.

Galu galā – ļoti liels paldies visiem tiem, kuri teātri rada! 76 izrādes, kuras skatījāmies un kas kalpoja par iemeslu diskusijām „Šņorbēniņos”, ir tikai daļa no tām, kuras bijis vērts redzēt šo divu gadu garumā. Lai visiem visos teātros ir labi visi nākamie!

„Bez teātra mēs nevaram…”