Raidījumā skan:

Jānis Ozoliņš / vārdu autors nezināms - „Pūpolītis”, ”Padziedi, cīruli” no cikla „Pūpolītis” / Vera Davidone, Vilma Cīrule

Lūcija Garūta / Imants Mežnora - „Pavasara lietū” / Latvijas Radio koris, Kaspars Putniņš

Lūcija Garūta / autores vādi- „Dzimtene pavasarī” / Leonarda Daine, Inta Villeruša

Jāzeps Vītols /Jānis Poruks - „Kad pavasara vēsmas pūš” / Jānis Sproģis, Ventis Zilberts

Marģeris Zariņš / Macuo Basjo / Jāzeps Osmanis - „Pavasaris” no cikla „Četras japāņu miniatūras” / Laura Grecka, Madara Pētersone, Rihards Plešanovs

Marģeris Zariņš / Jānis Sirmbārdis - „Ar pavasara acīm” / Latvijas Radio kora vīru grupa, Kaspars Putniņš

Aldonis Kalniņš / tautas vārdi - daļas no cikla „Pavasara dziesmas” / "Eima, eima māsiņas", "Pavasara vakarā", "Es uzkāpu kalniņā", "Ekur, meitas danci grieza", "Liec, Laimiņa, ko likdama" / sieviešu koris "Dzintars", LNSO, Leonīds Vīgners

Imants Zemzaris - divertisments „Veltījums pirmajai vizbulei” / Agnese Ārgale, Natālija Dobrovoļska, Imants Zemzaris, Latvijas Filharmonijas kamerorķestris, Tovijs Lifšics