16. septembrī Tukuma novadā, Irlavā, notiks II Virsdiriģentu svētki, kas veltīti I latviešu Dziedāšanas svētku virsdiriģenta Jāņa Bētiņa piemiņai. Koncertā virsdiriģentu vadībā skanēs dziesmas no XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" un noslēguma koncerta "Kopā augšup" repertuāra.

Koncertā piedalīsies Goda virsdiriģenti: Lilija Zobens, Jānis Erenštreits, Jēkabs Ozoliņš, Arvīds Platpers, kā arī Dziesmu svētku virsdiriģenti: Agita Rimšēviča, Ilze Valce, Māra Marnauza, Kaspars Ādamsons, Aigars Meri, Andris Veismanis, Edgars Vītols, Gints Ceplenieks, Ints Teterovskis, Ivars Cinkuss, Jānis Baltiņš, Jānis Ozols, Jevgeņijs Ustinskovs, Jurģis Cābulis, Mārtiņš Klišāns, Mārtiņš Ozoliņš, Romāns Vanags un Uldis Kokars.

Virsdiriģents, II Virsdiriģentu svētku koncerta mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags:

"II Virsdiriģentu svētki Irlavā apliecina jaunas tradīcijas dzīvotspēju, kuru uzsākām Latvijas valsts simtgades svētkos 2018. gadā, un šogad, Dziesmu svētku 150. gadskārtā, tiem ir jauns turpinājums, jauni virsdiriģenti un gaišs skats nākotnē.

Šoreiz svētkos arī īpašs viesis, komponists Aldonis Kalniņš, Tukuma novadnieks, kuram apritējusi jau 95. gadskārta. Aldoņa Kalniņa devums latviešu kormūzikā ir ārkārtīgi nozīmīgs, un viņa leģendārā dziesma "Latgalē" šogad Dziesmu svētku kopkorī skanēja jau septīto reizi!

Prieks, ka Latvijas lielā kora diriģenti kopā ar saviem koriem ir atsaukušies un kuplinās šo koncertu Irlavas Studentu kalnā, kurā piedalīsies arī visi Tukuma novada kori. Vēlu visiem izbaudīt šos svētkus un uzturēt dzīvu mūsu Dziesmu svētku tradīciju!"

Sarunā ar Intu Pīrāgu uzzinām, ar kādu mērķi šie virsdiriģentu svētki tika dibināti pirms pieciem gadiem, kāda ir motivācija tos turpināt. Runāts tiek par Tukuma novadu un Romāna saistību ar to, par dziedošo pamatu šajos svētkos, kuru līdzās Tukuma novada koriem veidos arī virsdiriģentu līdzi atvestie kori. Kā tapa ideja par plaukstu nospiedumiem un vai tos var atšķirt, nezinot autoru, par Aldoņa Kalniņa klātbūtni svētkos un viņa ieguldījumu kora mūzikā, par dziedāt vēlmi koristos un diriģentu noskaņojumu.