Lībiešu dzejnieks un valodnieks Valts Ernštreits stāstīs par Mazirbes Lībiešu tautas nama celšanu, šī nama likteni vēstures gaitā un Lībiešu svētku rašanos.