Lībiešu valoda ir ieplūdusi latviešu valodā un lielā mērā noteikusi, kāda tā ir mūsdienās - gan to, ka latviešu valodā uzsvars ir uz pirmās zilbes, gan to, ka daudzu mūsu ikdienā lietoto vārdu saknes ir lībiešu valodā. Arī paši lībieši ir atstājuši nozīmīgas pēdas Latvijas kultūrā - lībiskas saknes ir gan Baumaņu Kārlim, gan Jānim Erenštreitam, Ingai Ābelei un Krišjānim Kariņam.

Stāsta lībiešu dzejnieks un valodnieks Valts Ernštreits.