8. februārī no pulksten 14 Latgales vēstniecībā "Gors" risināsies Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas iniciētais konkurss "Guoju pa Jazz" jeb II Starptautiskais etnodžeza mūzikas ansambļu konkurss, par kura norisi plašāk stāsta sitaminstrumentālists Kalvis Sležis-Zaļkalns.

Konkursa galvenais mērķis ir sava reģiona (šajā gadījumā - Latgales) tradicionālo vērtību izcelšana un tautas mūzikas elementu iekļaušana mūsdienu mūzikas žanrā. Par to jau liecina konkursam piešķirtais nosaukums, kuru iedvesmojusi latviešu tautasdziesma "Guoju pa mežu".

Ir ļoti svarīgi neaizmirst un lepoties ar savu kultūras bagātību, ar vietu, kurā esam dzimuši, un ar cilvēkiem, kuri mūsu dzīvi padara bagātāku.

Ar šo konkursu organizatori vēlas sekmēt jauno mūziķu profesionālo izaugsmi, personas vispusīgu attīstību, pilnveidot mūzikas izglītības iestāžu audzēkņu kolektīvās uzstāšanās prasmi un pieredzi, attīstīt instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas un kvalitāti mūsdienu ritma un tradicionālās mūzikas stilos.
 
Visiem konkursa dalībniekiem ir kopīgs uzdevums - atskaņot divus dažāda rakstura skaņdarbus: sava apvidus tautasdziesmu oriģinālaranžējumā un brīvas izvēles skaņdarba oriģinālaranžējumu vai oriģinālkompozīciju, kas iekļauj etniskās mūzikas elementus. Konkursa laikā katram klausītājam būs iespēja iepazīt vēl nedzirdētus tautasdziesmu oriģinālaranžējumus no dažādiem Latvijas un ārzemju dalībnieku pārstāvētajiem reģioniem, tādā veidā atklājot un iepazīstinot visus klātesošos ar savu tautas bagātību, atklājot to jaunā skanējumā.