Šodien 90. dzimšanas dienā atceramies diriģentu, komponistu, pedagogu, aranžētāju Gunāru Ordelovski – arī "Klasikā" šajā dienā vairāk kā citkārt skanēs viņa atstātā muzikālā mantojuma taktis.

Un "Rīta retro" lappusi šķiram, pārlapojot 1965. gada ieskaņojumus, kad Latvijas Radio tapa latviešu tautas dziesmas "Pūt, vējiņi, nostājies!" Gunāra Ordelovska apdares ieraksts. Balss pieder Verai Davidonei, bet Latvijas Radio Lauku kapelu diriģē Gunārs Ordelovskis.