Inta Zēgnere studijā nākusi ar Veltas Kaltiņas dzejoli "Es nevaru bez gaismas stara...", kas 1988. gadā publicēts trimdas žurnālā "Jaunā gaita".