Gita Lancere septembra dzejas laikam izvēlējusies Ievas Rupenheites dzejoli bez nosaukuma (ar tekstu "Rīts kā asariņa muguras spura") no krājuma "vajadzīgo pasvītrot", ko 2001. gadā klajā laidis apgāds "Neputns".

"vajadzīgo pasvītrot" ir mākslinieces un dzejnieces Ievas Rupenheites pirmais dzejoļu krājums, kurā apkopotie dzejoļi tapuši no 1989. līdz 1999. gadam. Kā norādījusi autore, šis ir dzejoļu krājums ar laimīgām beigām. Ikdienā radušās domas un jūtas sarindotas asociāciju plūsmā, kas nekādā gadījumā nav monotona, drīzāk raibu ikdienas impresiju piesātināta. ("Neputns")