Anete Ašmane-Vilsone septembra dzejas laikam izvēlējusies Jāņa Ziemeļnieka dzejoli "Toreiz".