Kas atrodas Ķoču skapī, ko darīt ar simtpiecdesmitgadīgu vesti un kad pie tautastērpa drīkst vilkt botas, ko šodienas jaunieši labāk atpazīst kā snīkerus?

Atbildes meklējam šonedēļ, kad ceturtajā vizītē uz Liepāju mūs uzņem Kūlaiņu ģimene: meitas Katrīna un Emīlija, viņu māmiņa Solveiga, tētis Sandijs un divi braši ūsaiņi. Ir arī kāds leitis, pelnu kaisīšana un gatavošanās ķekatām...