Šoreiz raidījumā - divas sarunas par vienu grāmatu, proti, par pagājušā gada nogalē apgāda "Neptuns" sērijā "Studijas bibliotēka" izdoto Ilvas Skultes un Aigas Dzalbes pētījumu "Orbīta".

Grāmata ir meistarīgs kompakts pētījums par tekstgrupas "Orbīta" (grupas kodols: Artūrs Punte, Semjons Haņins jeb Aleksandrs Zapoļs, Sergejs Timofejevs un Vladimirs Svetlovs) darbību kopš 90. gadu otrās puses, ar oriģinālas metodikas palīdzību (teksts veidots kā vārdnīcas šķirkļi) koncentrējot uzmanību uz tiem grupas starpdisciplināro darbu aspektiem, kas saistās ar aktuāliem laikmetīgās mākslas, konceptuālisma tradīcijas un mediju teorijas nošķīrumiem.

Raidījuma veidotāja Ieva Lejasmeijere sirsnīgi pateicas par sarunu Rīgas Stradiņa universitātes asociētajai profesorei, mediju teorijas pētniecei un literatūras kritiķei Ilvai Skultei un Latvijas Mākslas akadēmijas docentei, mākslas kritiķei Aigai Dzalbei.

Ar šo arī raidījums "Pasāža" pavisam izskan, vismaz ar tādu nosaukumu un LR3 viļņos un frekvencēs. Raidījumu nebūtu bijis iespējams veidot bez Valsts kultūrkapitāla fonda konsekventa atbalsta. Tomēr raidījuma vadītāja, pieņemot jaunus izaicinājumus un veltot laiku personiskai izaugsmei, kā arī pastāvīgi dzirdot fonā fanukluba spiedzienus, visticamāk, atgriezīsies pie jums, dārgie klausītāji. Kaut kādos citos pavisam viļņos droši vien.

Visu gaišu!

Jūsu Ieva Lejasmeijere