Kultūras foruma "Baltā nakts” ietvaros 7. septembrī no plkst. 21.00 līdz 3.00 laukumā pie kinoteātra “Splendid Palace” uz eksperimentālu seansu un skaitliski modelētu formu veidošanas laboratoriju aicina mākslinieks Voldemārs Johansons.

Skaitliski modelētu formu dažādība ir teju bezgalīga. Atšķirībā no dabiskas vides, kur formu veidošanos nosaka nesaudzīga evolūcija (dzīvā daba) un fizikāli spēki, matemātisku abstrakciju virtualitātē var rasties arī fizikālajā pasaulē iepriekš nenovērotas formas. 

“Haosa kinematēkā” fokusēts gaismas stars vizualizēs nelineāru dinamisku sistēmu nepārtrauktus aprēķinus. Modulācijas un transformācijas nodrošina sistēmas stāvokļa svārstības un objektu kustību telpā, atklājot atraktoru telpiskās īpašības un kustības trajektoriju.

“Haosa kinematēkas” formu veidošanas laboratorijā tiks aplūkota matemātisku parādību grupa, ko dēvē par savādajiem atraktoriem: tie ir nosacīti stabilitātes apgabali deterministiskas nelineāras sistēmas ietvaros. Haotisko jeb savādo atraktoru veido vērtību kopa, uz kuru sistēmai ir tendence attīstīties. Tendence attīstīties no plašas sākotnējo vērtību varietātes. Šādus atraktorus iespējams vizualizēt un padarīt redzamus: ja sistēma apraksta objektu trijās un vairāk dimensijās, tam piemīt telpiska forma un organizācija. To novēro, mainīgās vērtības vizualizējot, un skaitļošanas algoritma rezultātā tiek sintezēts sprieguma svārstību signāls. Tas vada gaismas stara kustību un apraksta nepārtrauktu zīmējuma līkni.