20. janvāra plkst. 22.15 LTV būs skatāms 1991.gada barikāžu aizstāvju atcerei veltīts koncertstāsts “Mana uguns, kuries” ar Mārtiņa Brauna, Nika Matvejeva, Ulda Stabulnieka, Pētera Vaska, Jāņa Lūsēna, Ērika Ešenvalda un Lūcijas Garūtas mūziku.

Diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā muzicēs Rīgas kamerkoris Ave Sol, Valsts akadēmiskais koris "Latvija", Latvijas Radio koris, solisti Jānis Strazdiņš un Agnese Pauniņa, Aigars Reinis (ērģeles), Ieva Nīmane (stabules, dūdas), Rihards Zaļupe (marimba, perkusijas), Edvards Paulis Muzikants (perkusijas) un Mārcis Lipskis (kontrabass). Pasākumā piedalīsies arī pubicists Dainis Īvāns un LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Koncerta režisors un scenogrāfs - Roberts Rubīns.

Ar koncerta māksliniecisko vadītāju Sigvardu Kļavu tikās Inta Zēgnere.

Sigvards Kļava: ”Viens no nozīmīgākajiem Latvijas neatkarības atjaunošanas notikumiem pagājušā gadsimta 90. gados ir barikāžu laiks – spilgts un neaizmirstams apliecinājums un pierādījums Latvijas cilvēku gara spēkam un nesalaužamajai pārliecībai un ticībai Latvijas neatkarības atgūšanai. 2021. gada janvārī atzīmēsim barikāžu 30. gadadienu.

Mūsu pienākums ir ne tikai atgādināt par tā laika notikumiem un tos godināt, bet arī saredzēt tos nospiedumus, kurus šie notikumi atstājuši uz laiku, kas sekojis pēc tam.

Ir būtiski šos notikumus atklāt kā dzīvu, joprojām ietekmējošo mūsu vēstures daļu, īpaši tādēļ, ka nu jau ir izaugušas paaudzes, kuras nav bijušas šī laika liecinieki un uz to skatās tikai vēsturiski faktoloģiskā kontekstā”