Ar pianistu Venta Zilberta, Rūdolfa Vanka un Aijas Kuzmanes gādību izdevniecībā Musica Baltica klajā nācis jauns Emīla Dārziņa solodziesmu krājums, kura vaļā vēršanas svētki notiks 13. martā plkst. 18.00 Emīla Dārziņa koncertzālē. Aicinot sadarbībai dziedoņus Guntu Gelgoti, Juri Vizbuli un Rinaldu Kandalincevu visi trīs nošu krājuma veidotāji atskaņos visas 17 krājumā iekļautās dziesmas.

Iepriekšējais solodziesmu krājums izdots 1959. gadā, bija pienācis laiks mūsdienīgam izdevumam ar labotām kļūdām un oriģināliem dziesmu tekstiem (piemēram, "Mātes dziesmiņā" vārda "Kristus" vietā rakstīts vārds "laime"), kā arī iekļaujot Serenādi no Emīla Dārziņa nepabeigtās operas "Rožainās dienas", kas atradās profesora Venta Zilberta arhīvā un nu piedzīvojusi pirmpublicējumu. Rakstniecības un mūzikas muzejā Pāvula Jurjāna arhīva rasts vienīgais, līdz mūsu dienām saglabājies Emīla Dārziņa rokraksts solodziesmā "Jaunībai", kas jaunajā krājumā publicēts uzreiz pēc titullapas. Vērtīgs papildinājums ir arī dziesmu tekstu tulkojumi angļu valodā, ko veikusi Māra Sinka.

Sarunā ar Rūdolfu Vanku - par darbu pie jaunā nošu krājuma, Emīla Dārziņa dziesmu savdabību, gaidāmajiem atvēršanas svētkiem un arī gliemežvāciņu, kas redzams uz jaunā nošu krājuma vāka.