Kopš 2015. gada muzikoloģe Kristīne Zīgerte (Christine Siegert) vada gan Bēthovena arhīvu Bonnā, gan izdevniecību Beethoven-Haus Bonn. Saruna par Bēthovena pētniecību, mūzikas filoloģijas perspektīvām un mākslīgā intelekta iespējām.

Profesore Kristīne Zīgerte intervijā saka: "Šie 22 gadi Bonnā Bēthovenam ir ļoti nozīmīgi. Bet man tomēr nepatīk ideja par viņa dzīves periodizāciu. Jo vieta, kur tu dzīvo, nav pati noteicošākā lieta. Tu vienmēr atskaties pagātnē un raugies arī nākotnē. Bēthovena pētniecībā šāda periodizācija ir veikta jau ļoti sen. Tādā veidā dažas lietas, protams, varēja saprast labāk. Bet vienlaikus dažas būtiskas saiknes starp Bonnas un Vīnes laiku tika arī noslēptas. Man labāk patīk pilnais skatījums, jo mūzikā vairāk iespējams saprast, ja atsakāmies no tieksmes veidot komponistu dzīves periodizāciju."