Meklējot jaunas pasākumu formas, kuras droši īstenot ierobežojumu laikā, vokālā grupa "Putni" un ērģelniece Kristīne Adamaite sadarbībā ar mācītāju Rinaldu Grantu radījuši projektu "Hildegardes sapņi", kas 2021. gada pavasarī izskanēs trijās Kurzemes baznīcās: sestdien, 29. maijā, plkst. 16.00 Kandavas ev. lut. baznīcā,
svētdien, 30. maijā, plkst. 16.00 Liepājas  Sv. Trīsvienības baznīcā un piektdien, 11. jūnijā, plkst. 19.00  Saldus Sv. Jāņa ev. lut. baznīcā.

Par šo skaisto projektu "Klasikai" plašāk vēsta vokālās grupas "Putni" vadītāja Antra Dreģe.

"Hildegardes sapņi" būs koncertsarunas, kas norisināsies vienlaikus gan baznīcu velvēs, gan to ārpusē, veicinot iedzīvotāju atkalapvienošanos savā iemīļotajā kultūrtelpā un stiprinot saikni ar baznīcām kā garīgās kultūras centriem. Programmas centrālā ass būs Sv. Bingenas Hildegardes (1098–1179) pārpasaulīgā un dziedinošā mūzika, ko papildinās latviešu jaunās paaudzes pārstāves Evijas Skuķes (1992) darbi un 13.–16. gs. kompozīcijas ērģelēm. Baznīcu akustisko telpu palīdzēs ieskandināt arī eksotiskais viduslaiku instruments simfonijs jeb ratalira, Latvijā darināta base, kā arī daudzi citi savdabīgas skaņas avoti – perkusijas, vibrotoni un māla putni. Koncertu kuplinās mācītāja Rinalda Granta uzrunas un stāstījums par Sv. Hildegardes dzīvi un darbiem.

Veidojot projektu, kurš sākas iekštelpā – baznīcu velvēs, kur ir ērģeles un skanīga akustiskā telpa, vēlamies simboliski nojaukt robežas, šo skaņu translējot uz ārpusi caur skaļruņiem. Tādējādi stundas garumā ar skaņu piepildīta iekštelpa un ārtelpa būs gatava droši satikties ar klausītājiem, kas vēlas piedzīvot mierpilnu muzikālu meditāciju un ieklausīties runātajā vārdā - klausītāji aicināti baznīcas dārzā, ievērojot valstī noteiktos pastāvošos pulcēšanās noteikumus.